يادگيري آسان زبان انگليسي

 

              

 

             براي اولين بار در كشور!

 

دانشجويان و علاقمندان به يادگيري زبان انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

Dictionary of Body Language Expressions

                                                                                                       (Persian to English)

  

فرهنگ اصطلاحات كاربردي زبان بدن (فارسي به انگليسي)

براي اولين بار درايران منتشر شد.

 

 

معرفي:

اطلاع از محتواي این کتاب و بهره مندي از آن صرفنظر از میزان تحصیلات ، سن ، شغل ،وضعیت مالی و اجتماعی و ... به عنوان یک نیاز اساسی برای همه افراد به ويژه فراگيران و علاقمندان به زبان انگليسي است.

 

در واقع يكي از اهداف اصلي ارائه اين كتاب، ارتقاي سطح علمي و آموزشي جامعه است كه ماهيت خلاقانه آن در تصویرپردازی از فضای بومي و روزمره زندگی و تقويت نقاط مشترك فرهنگ و زبان فارسي و انگليسي بازتاب دهنده كاربرد فراوان اين اصطلاحات در زندگی حقيقي افراد جوامع امروزي است. با توجهبه ساختار و الگوی نگارشی به کار گرفته شده در متن حاضر، خواندن اين اثر می تواند برای دانشجويان و علاقه مندان به يادگيري زبان از بعد آموزشی بسيار مفید و آموزنده باشد.

 

 

 

اين مجموعه كه جزء تازه ترين فرهنگهاي اصطلاحات در كشور به شمار مي رود، حاصل سالها تجربه و تحقيق مستمر و خلاقانه در جمع آوري، تاليف و ترجمه اصطلاحاتي كاربردي است كه با جذابيت موضوعي بي نظيري به علاقمندان زبان انگليسي ارائه گرديده است. در اين كتاب اهداف آموزشي به طور ناخودآگاه مد نظر قرار گرفته است به طوري كه خواننده كتاب با مشاهده بخش مهمي از روان ترين و پركاربردترين اصطلاحات كاربردي زبان انگليسي  به همراه مثالهاي فراواني كه در آن به كار رفته از قواعد آموزشي نامرعي در مكالمه، جمله سازي، نگارش، موقعيت شناسي و همنشيني واژگان مطلع مي شود.

 

 

اين اثر حاوي ميان برهايي است كه ضمن درك خلاء موجود و نياز علاقمندان به يادگيري زبان انگليسي، آنها را در اين امر مهم به طور موثري ياري مي رساند. مولف در تمام مسير تحقيق تلاش نموده تا بهترين و کوتاهترین مسير را برای آموزش مسايل كليدي و مهم درعینوفاداری به اصل موضوع به خواننده منتقل كند حال آنکه دراین کتاب، اصل بریادگیری دقیق و كم نقص نهاده شدهاست.

 

اين مجموعه كه در بسياري از دانشكده ها و سايتهاي معتبر هم معرفي شده است، خود يك بخش مهم از روان ترين و پركاربردترين اصطلاحات كاربردي زبان انگليسي را تشكيل مي دهد و همراه با مثالهايي تهيه شده است كه در قالب موقعيتهاي واقعي شبيه سازي شده اند. جذابيت موضوعي اين اثر علاوه بر دسته بندي خاص آن در تهيه مواردي كه به ترتيب الفباي فارسي و انگليسي آورده شده اند از جمله مزيتهاي خاص آن به شمار مي رود.

 

علارغم اينكه اين اثر به تازگي به چاپ رسيده است انتظار مي رود در زمره پر طرفدارترين كتابهاي آموزشي قرار گيرد. براي استفاده و برخورداري از نكات آموزشي و ارزنده آن كه توسط اساتيد برجسته زبان انگليسي به رشته تاليف در آمده مي توانيد شخصا از طريق شماره 09122028664  و يا مراكز پخش مرتبط و معتبري همچون آدينه بوك اقدام به تهيه كتاب فرماييد.

 

 

همه ما با حساسيتي كه نسبت به كاربرد درست زبان ابراز مي‌شود آشنا هستيم و چه‌بسا خود ما نيز از كساني باشيم كه در اين زمينه حساسيت‌هاي خود را بروز مي‌دهيم. چنين حساسيت‌هايي عمدتاً دربرابر اشتباهات فاحش دستوري و نگارشي، يا به‌كار بردن واژه‌هاي بيگانه، يا غلط‌هاي املايي و رسم‌الخطي ابراز مي‌شود. اما يكي از زمينه‌هايي كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود، توجه به ظرافت‌هاي معنايي و دقت در كاربرد درست واژه‌ها و اصطلاحات است. توجه به تفاوت‌هاي ظريف معناي واژه‌ها نه‌تنها در گفت‌وگوي علمي، بلكه حتي در گفتار عادي روزمره نيز بسيار حائز اهميت است. اما اين اهميت زماني كه زبان شكل نوشتاري پيدا مي‌كند بسيار بيشتر هم مي‌شود.

به اختصار بايد گفت كه اصطلاحات از وسيعترين و پر كاربرد ترين بخش هاي گفتاري كنايه آميز و يا به عبارتي زبان اشاره هستند كه معني انها از تك تك اجزايشان (لغات) به دست نمي آيد و به اين منظور بايد به نوعي تجزيه و تحليل خاص اقدام نمود كه تفسير پيچيدگيهاي آن در اين مقدمه نمي گنجد. به طور خلاصه بايد گفت كه اساس وبنياد يك اصطلاح، بر پايۀ آوردن يك موضوع در قالب الگويي جديد استوار است. به شرط آنكه محور ارتباط بين موضوع و الگو يا به عبارتي همان بافت طبيعي، حفظ گردد.

انسانها همواره در هر زباني اصطلاحات خاص آن فرهنگ و زبان را به كارمي برند و مدام در ايجاد اصطلاحات به روز و جديدتر در تلاش بوده اند. جالب اينجاست كه درتمامي زبانهاي جهان، بسياري از اين اصطلاحات حول محور انسان در گردشند. يعني وجود انسان موضوع و سرچشمۀ پديد آمدن بسياري از اين اصطلاحات است. به عبارتي ديگر، علاوه بر اينكه نحوه حركات اعضاي بدن مي تواند اطلاعات زيادي به مخاطب خود منتقل نمايد، وجود انسان نيز در هر زمان و در هر زبان الگويي بسيار مناسب وجالب توجه درخلق اصطلاحات بديع و نغز بوده است و اين دو مبحث نقاط مشترك زيادي با هم دارند. مي توان گفت اعضا وبخش هاي وجودي انسان در زبان اشاره به معاني مختلف به كار مي رود. به عنوان مثال براي اشاره به شيئي كه درنزديكي شخص قرار دارد مي توان با اشاره به يكي از اعضاي بدن انسان به طور كنايه آميز گفت كه : شيء دم دست- بيخ گوش – جلوي چشم و يا نوك دماغ آن شخص است. كلمه "سر" را در مثالي ديگر در نظر بگيريد كه كاربرد آن مي تواند از اشاره به مسئولان والارتبه يك مملكت به صورت سران كشور تا اشاره به درب يك قوطي به صورت سر قوطي متفاوت باشد. درحاليكه همين كلمه دربيت زير به معاني مختلف به كار رفته است:

    گفتا سر چه داري كز سر خبر نداري ؟                            گفتم بر آستانت دارم سر گدايي

و يا در وصف شخصي عالم و متدين مي توان چنين گفت كه: او پايي در زمين، سري در آسمان ها و دستي در عوالم ديگر دارد. ازاين رو تنوع موضوعي، مكاني و زباني تك تك اين اجزا را مي توان به وضوح در زبان اشاره و كنايه با كاربردي وسيع مشاهده كرد. در اين مورد به ذكر چند نمونه از اين اصطلاحات بسنده مي كنيم :

 

ابرو بالا انداختن (عدم تاييد)      turn one's eyebrows                                              

استخوان خورد كردن (تجربه اندوختن)                         to have gone through the mill

انگشت روي چيزي گذاشتن (انتخاب) put one's finger on some thing                           

بي دست و پا بودن (بيعرضگي)be all thumbs                                                              

پا به پاي كسي رفتن (همراهي) keep pace with somebody                                          

پوست از سركسي كندن (اذيت كردن) to scalp someone                                                

خون جگر خوردن (رنج كشيدن)eat one's heart out                                                    

نور چشم كسي بودن (عزيز بودن)be the apple of somebody's eyes                           

از دل برود هر آنكه از ديده برفت (خوار شدن) out of sight , out of mind                           

به زانو درآمدن (عجز و ناتواني) be down on ones knees                                           

چرب زبان (چاپلوسي) a glib tongue                                                                        

گوش شنوا داشتن (حوصله و توجه)  have a receptive ear                                          

 

مشاهده ميشود كه معادل هاي انگليسي اين اصطلاحات نيز تا حد زيادي به آنها شباهت دارند كه البته در بسياري موارد نيز به دليل تفاوتهاي زبانشناسي و فرهنگي اينطور نيست.

در مواردي نيز ديده مي شود بعضي از اعضاي بدن حيوانات چون شاخ ، دم ، پر ، بال ، پوزه و غيره براي انسان به طور كنايه آميز به كار رفته است و در زبان مجاز به معاني مختلف تعبير شده است. در اين مورد مي توان مثال هاي زير را آورد:

 

از خوشحالي پر/ بال در آوردنas pleased as punch                                                  

 با دم خود گردو شكستن                        feel on top of the world                                   

از تعجب شاخ درآوردن knock somebody down with a feather                                     

دم به تله دادن    raise to the bait                                                                                

                                                        

مشاهده مي شود اين اعضا و اجزا كه خود قابل لمس مي باشند، گاهي به موارد و موضوعاتي مجرد و والا اشاره مي كنند. به طور مثال پا مظهر استقامت ، دست نشانۀ ياري ، دوستي ، آشنايي و كمك ، چشم نماد  ديدگاه و ايدئولوژي و جهان بيني است. به عنوان نمونه مي توان از اين اصطلاحات نام برد:

 

از پا نخواهم نشستI will keep at it                                                                         

دست كسي را گرفتنhold some body's hand                                                                

چشم كسي را باز كردن open some body's eyes                                                           

                                              

بنابراين مي توان پي برد كه تأثير زبان اشاره به مراتب بيشتر از زبان صريح است. از اينرو در خواندن اصطلاحات بايد به معناي اشاره شده توجه نمود. شايد بتوان گفت يكي از عمده ترين علل پيدايش چنين اصطلاحاتي در قالب وجود انسان، لزوم آشنايي بيشتر انسان نسبت به وجود خويش است. پس درك و فهم اين اصطلاحات و تأثير آنها از اهميت و جذابيت خاصي برخوردار است؛ و ترجمه لغت به لغت اصطلاحات در هر زبان به زباني ديگر ممكن است آن معنا و مفهوم را نداشته باشد و حتي در مواردي براي شنونده القا كننده معنايي فكاهي و مضحك باشد. به عنوان مثال بعضي مواقع نيز معادل معنايي اعضاي مورد اشاره در اصطلاحات زبان فارسي عضو ديگري در زبان انگليسي مي باشد. اصطلاحات زير نمونه اي از اين دست مي باشد:

 

خود را به دردسر انداختن                              burn one's finger                                     

خود را به دردسر نيانداختن             keep one's nose clean                                          

از جلوي چشم كسي دور شدن                      get out of somebody's face                       

 

همانطور كه در مثالهاي بالا ملاحظه مي گردد در يك جا واژه " سر " در مقابل واژه " finger " و در جاي ديگر همان واژه در مقابل واژه " nose " و در مثال سوم نيز واژه " چشم " به جاي واژه " face " در زبان لاتين، القا كننده معني به خصوصي است.

در كتاب فرهنگ اصطلاحات كاربردي زبان بدن، اصطلاحات كاربردي فراواني با در نظر گرفتن مباحث فوق جمع آوري شده است و در آن نكات آموزشي همراه با مثالهاي فراوان و ترجمه فارسي به خواننده القا مي شود.